Multivalve Sp. z o. o.- producent armatury przemysłowej z siedzibą w Gliwicach.

Firma Multivalve Sp. z o.o. z siedzib± w Gliwicach specjalizuje się w produkcji armatury przemysłowej, wodoci±gowej, kanalizacyjnej oraz gazowej.

Główni odbiorcy:
Hutnictwo,
Koksownictwo,
Energetyka,
Wodoci±gi i kanalizacja,
Górnictwo,
Cementownie,
Papiernictwo.