Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat praw związanych z przetwarzanymi przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.

Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały przez Państwa podane. W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy.
 
Informujemy, że Administratorem danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu jest MULTIVALVE SP. Z O.O. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Eiffel’a 6.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 44-109 Gliwice, ul. Eiffel’a 6 lub poprzez adres e-mail: multivalve@multivalve.pl
  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
–   kontynuacji współpracy z MULTIVALVE SP. Z O.O. 
–   przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego
–   odpowiedzi na pytania i wszelkiego typu zgłoszenia
–   obsługi procesu reklamacji/gwarancji,
–   w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy w w/w zakresach. 
 
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie   udzielona przez Państwa zgoda. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy z MULTIVALVE SP. Z O.O., zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.
 
Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Państwa dane mogą być udostępniane naszym partnerom, podwykonawcom oraz firmom spedycyjnym  w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zamówienia.
 
W przypadku chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez nas danych, w tym wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia swoją zgody, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: multivalve@multivalve.pl.

 

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską
o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Close Menu