Diverter – DN 1200 – materiał CortenB

Diverter o przekroju okrągłym – odcinający, do kanałów powietrza i gazów (np. spalin), z przyłączem kołnierzowym, na życzenie klienta zabudowa z   wałem pionowym, nieszczelność do 0,1% Kvs (możliwe wykonanie z zachowaniem 100% szczelności), stosowany jest jako zawór odcinający w przemyśle energetycznym, koksowniczym, hutniczym, wydobywczym, cementowym, papierniczym oraz spożywczym – np. cukrownie.

            

Close Menu